Duyurular

Haziran 2022
 • 24 Haz 2022
  Türkiye’yi Transit Geçen Araçların Geçiş Belgesi Başvuru Süreci

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirmeye istinaden;

  Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçiş belgesi talebinde bulunacak firmalardan "Kalem Listesi ekli ve MRN numarası bulunan Transit Refakat Belgesinin veya Kalem Listesi ekli ve İRB numaraları İhracat Refakat Belgesinin gümrük memuru isim, kaşe ve imza örneğinin ibrazı istendiği belirtilmiştir.

  Öte yandan, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle son zamanlarda taşımacılarımızca ülkemizden transit geçilerek yapılan taşımalarda artış yaşanmaktadır. Transit Refakat Belgelerinde gümrük memurunun isim, kaşe ve imza örneği yer almadığından dolayı geçiş belgesi alamayan firmaların bulunduğu, bu nedenle gittikçe artan sayıda taşıtın sınır kapılarında beklemeye başladığı da belirtilmektedir.

  Bu çerçevede, Hareket gümrük idaresi ülkemiz dışında bulunan, Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde taşımaların doğrudan giriş gümrük idaresince geçişinin sağlandığından, bu gümrük belgelerinde gümrük memuru isim, kaşe, imza vb zorunluluğu aranmaksızın geçiş belgesi tahsis edilmesi Yönergenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görülmüştür.

  Türkiye’yi Transit Geçen Araçların Geçiş Belgesi Başvuru Süreci
 • 20 Haz 2022
  UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi

  Yeni Yönergede güncellenen maddelerin özeti aşağıdaki gibidir:

  1) UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvuruları hizmeti her yıl 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
  2) Başvuru şartlarında yer alan “Faaliyet yılı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.” ifadesi “Faaliyet yılının son üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak.” şeklinde değiştirilmiştir. 
  3) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli belgelerin dağıtımında da faaliyet yılının son üç ayında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayında yapılan ikili taşıma sayılarının esas alınacaktır. 
  4) Takas işlemlerinde, bir belge karşılığında en fazla iki belge takas edilebilmesi için belgelerden birinin Avusturya, İtalya, Rusya ya da Yunanistan’dan birinde geçerli olması şartı getirilmiş olup, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya veya Macaristan geçersiz izin belgeleri karşılıklı olarak takas edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
  5) Üçüncü ülke taşımalarına ilişkin veriler, e-Devlet kapısından firmalarca bildirilen icmal girişlerinden alınacaktır.
  6) Toplam yeşil taşıt sayısı hesaplamasında EURO VI taşıt çarpanı 1,1’den 1,5’e arttırılmıştır.
  7)Toplam taşıt sayısı hesaplamasında aritmetik ortalaması alınan dönem sayısı 2’den 4’e çıkarılmıştır.
  8) UBAK İzin Belgesi ile taşıma yapılan ülke ve güzergâh ülkeleri için ayrıca geçiş belgesi alınmışsa; Avusturya, İtalya, Rusya ve Yunanistan’a ait geçiş belgeleri için 1 (bir) ceza puanı, bu ülkeler dışındaki ülkelerin geçiş belgeleri için 0,2 (sıfır virgül iki) ceza puanı uygulanacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
  9) Zayii edilen belgelere yönelik 5 ceza puanı, 2 ceza puanına düşürülmüştür.
  10) UBAK izin belgesinin verimsiz kullanımından verilen 10 ve 15 ceza puanlarının nasıl uygulanacağına ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.
  11) Yetki belgesi sahibi firmanın, Yeşil Lojistik Belgesine sahip olması durumunda firmaya ilave puan verilebileceği ve buna ilişkin koşulların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
  12) Rusya’ya yönelik UBAK belgeli ikili geçiş sefer sayıları hesaplanırken sadece yarı-römork ya da römorklarla yapılan çıkışlarda her bir İzin Belgesi için aylık en fazla 4 seferin geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  13) İtalya, Rusya ve Yunanistan geçerli belgelerinin UBAK izin belgelerinin kullanım oranlarına bakılarak dağıtılan %5’lik ödül kaldırılmıştır.
  14) Kamyonetlerle yapılan taşımaların ve bu taşıtların sayılarının UBAK izin belgesi dağıtımı değerlendirmelerinde kullanılmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  15) Belgelerin verimli kullanılması amacıyla “Tahsis edilen ancak 31 Mart tarihine kadar Bakanlıktan teslim alınmamış belgeler iade edilmiş sayılır.” hükmü eklenmiştir. 

   

  UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi
 • 10 Haz 2022
  Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Otobüs ve TIR Denetimi

  Avrupa Karayolları Polis Ağı (ROADPOL) tarafından yayımlanan duyuruya istinaden;
  Avrupa Birliğine üye ülkelerde 13/06/2022 00:00 - 19/06/2022 00:00 saatleri arasında, ticari amaçla çalışan otobüslere ve TIR'lara yönelik denetim kampanyası yapılacaktır. Denetlemelere Trafik Polisi Denetim Ekipleri yanında, ilgili diğer denetim kurumlarının ekipleri de katılacaktır.
  Kontrol edilecek hususlar;

  • Güvenlik tedbirleri
  • Araçların teknik durumu
  • Araç boyutları
  • Ağırlık
  • Sürücü belgeleri
  • Sürüş ve dinlenme süreleri
  • Takograf muayeneleri, çalışması ve manipülasyonlar
  • Yük
  • Taşıma belgeleri

  Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Otobüs ve TIR Denetimi