Hakkımızda

SEÇ-G Politikamız

Yaşam döngüsünün devamlılığını sağlayan, aynı zamanda günlük hayatta kullandığımız birçok ürünün hammaddesi olan doğal kaynakların sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda sıvı kimyasal madde taşımacılığı ve kimyasal tanker yıkama operasyonlarımız sırasında meydana gelebilecek ve çevreye zarar verebilecek olası kazaları minimum düzeye indiriyoruz.

Çalışmalarımızı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Antlaşması (ADR) ile belirlenen düzenlemelere uygun olarak yürütüyoruz. Araçlarımızda EURO5 ve EURO6 motor teknolojisi kullanarak, sağlıklı bir gelecek için çevresel sürdürülebilirliğe ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyoruz.

Kimyasal madde nakliyesi ve kimyasal tanker yıkama sektörlerinde hizmet veren TET Global Lojistik hissedarları, yöneticileri ve çalışanları olarak, sürdürmekte olduğumuz operasyonlar ve bunlara bağlı olan tüm süreçlerde Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik kriterlerine uymak ve bu kriterleri geliştirmek amacıyla yola çıktık.

Bu amaçla araç, alet, ekipman seçimleri, personel politikaları, eğitim çalışmaları ve operasyon yöntemleri dahil tüm unsurları inceleyerek, atılacak adımları belirlemeyi ve sektör koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda,

  • İşverenlerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, komşularımız, kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ve bizimle birlikte çalışanlar ile istişare etmeyi, onların taleplerini dinlemeyi ve taleplerine şeffaf cevaplar vermek,
  • Sektörümüzün standartlarını yükseltebilmek amacıyla işverenlerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve yasa belirleyici mercilerle iş birliği yapmak,
  • Performansımız konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve şeffaf raporlar hazırlamak,
  • Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konusundaki performansımıza katkıda bulunanları takdir etmek,
  • Firmaya dışarıdan gelebilecek saldırı ve tehditlere karşı değerli ve tehlikeli ürünlerin bütünlüğünü ve müşterilere ait özel bilgileri korumak amacıyla gerekli önlemleri almayı ilke edindik.

Hedefimiz

"Kaliteli, güvenli ve çevre dostu hizmet"