Hakkımızda

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

TET Global Lojistik, çalışanları ve ortak paydaşlarıyla olan ilişkilerinde insan, işçi ve çevre güvenliği gibi konulardaki haklarını gözetir ve ilgili yasalar çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

Bu kapsamda firma dahilinde sigortasız işçi, 18 yaş altı işçi, zorla, borca karşılık işçi veya gönüllü olmayan mahkûm çalıştırılmamaktadır. Çalışma saatleri ve izinler çalışanların operasyon süreçlerine uygun olarak organize edilmektedir. Sürücüler, yasal sürüş saatleri içerisinde araç kullanmaları konusunda uyarılmaktadır.

Firma bünyesinde engelli çalışanlar görev almaktadır. Tüm şirket içi ve şirket dışı ilişkilerde her türlü yolsuzluk, rüşvet ve suistimal yasaktır. Firma çalışanları arasında dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ve inanç ayrımı yapmak yasaktır.

Kalite politikasında kurumsal sosyal sorumluluk konusunda yönetim tarafından taahhüt bulunmaktadır.