Hakkımızda

Üçlü Sorumluluk Politikamız

TET Global Lojistik çevre dahil, tüm alanlarda sürekli gelişmekte olan bir ülkede faaliyet göstermektedir. TET Global Lojistik, Avrupa'da çalışabilmek ve iş geliştirmek için Avrupa mevzuatı ile tam uyum olarak çalışma ve sektördeki gelişime ayak uydurma gerekliliklerinin farkındadır. Ayrıca, firma yöneticileri ticari faaliyetlerini geliştirmek doğrultusunda var olan çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

TET Global Lojistik yöneticileri hedeflerine ulaşabilmek için Üçlü Sorumluluk ilkelerini benimsemek, belgelemek ve var olan işlerinde uygulama kararı almışlardır. ECTA Üçlü Sorumluluk Programı, pro-aktif bir yaklaşım olarak, ECTA tarafından hedeflerin sürekli izlenmesi ve raporlanması için kullanılmaktadır.

Üçlü Sorumluluk Temel İlkeleri ve TET Global’nin tam uyum yönünde çalışma prensibi:

  • Kimyasal maddelerin taşınması sürecinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla çevresel, sağlık ve güvenlik performansını sürekli geliştirmek,
  • Kimyasal taşımacılık operasyonlarına dahil olan tüm kişilerin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik tüm özenin gösterildiğinden emin olmak,
  • Taşıma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek,
  • Kaynakları ve yakıtı verimli bir şekilde kullanma ve atıkları en aza indirmek,
  • Faaliyetlerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,
  • Veri toplama ve performansının şeffaf bir şekilde raporlanması,
  • Çalışanların iş yerinden beklentilerini dinlemek ve olası sorunların çözümü için iş birliği kurmak,
  • Hükümetler, uluslararası kurumlar, kuruluşlar ve yetkililer ile taşıma güvenliğini artırmak, geliştirmek ve standartların uygulanmasında etkin düzenlemeler yapabilmek için iş birliği içinde olmak,
  • Taşımalarda hizmet alınan herkesin; taşeron/alt yükleniciler ve temizlik istasyonlarının sorumlu yönetimlerini teşvik etmek.

TET Global Lojistik yöneticileri bu politikayı yıllık olarak gözden geçirecek ve sürekli değişen iş ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için gerektiğinde güncelleyecektir. Tüm çalışanlara, bu politika hakkında bilgi verilecek ve farkındalıkları sağlanacaktır.