Hakkımızda

Etik Değerlerimiz

Etik kuralları, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

TET Global Lojistik, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa, şirket uygulamalarının ve düzenlemelerinin birbiriyle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasının temeli olduğunu ilke olarak benimsenmiştir.

TET Global Lojistik’in Etik İlkeleri aşağıdaki 8 önemli kriteri kapsamaktadır:

  • Çıkar çatışmasının önlenmesi
  • Görevde özen sorumluluğu
  • İşyeri ilke ve kurallarına uyma sorumluluğu
  • Davranış ve ilişkilerde özen gösterme sorumluluğu
  • Gizlilik ve sır saklama sorumluluğu
  • Kuruluş menfaatlerini gözetme sorumluluğu
  • Başka işte çalışma yasağı
  • Rekabet yönetimi ve fiyat politikası
  • Kişisel bilgi ve değişiklikleri bildirme sorumluluğu