Hakkımızda

Alkol ve Uyuşturucu Madde Politikamız

Şirketimiz, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Firma alkol, uyuşturucu ya da başka bir maddenin kullanımının çalışmalarını engelleyeceğinin ve bu durumun diğer çalışanların ve bir bütün olarak şirketimizin güvenliği ve verimliliğine olumsuz etkide bulunacağının bilincindedir. 

Şirketimize ait iş yerlerinde yasal ilaçların kötü niyetli kullanımı ya da yasa dışı ilaçların, her türlü uyuşturucu maddenin veya reçetesiz elde edilmiş reçeteli ilaçların bulundurulması, dağıtılması ya da satışının yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi yönde bir davranış, işten çıkarılma sebebi olacaktır.

Üst düzey yönetimin izni olmaksızın firmaya ait tesislerde alkollü içeceklerin bulundurulması, dağıtılması ya da satışının yapılması yasaktır. 

Uyuşturucu ya da alkol kullanımı sebebiyle çalışamayacak durumda olmak yasaktır ve bu şekilde bulunmak işten çıkarılma sebebidir. Bu politikada özellikle alkol ve uyuşturucuya ilişkin hükümler bulunmakla birlikte, politika nefes yoluyla alınan tüm maddeler ve benzer maddeler için geçerli olacaktır.