Hizmetlerimiz

Konteyner Depolama

Konteynerlerin içerdikleri kimyasal maddelerin özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılması güvenli depolama hizmeti sunabilmek açısından önemlidir. Kimyasal maddeler belirlenen standartlara uygun olarak sınıflandırılmadığı takdirde tehlikeli reaksiyona girerek yangın ve patlamalara neden olabilir. TET Global Lojistik olarak, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan bilgiler doğrultusunda sınıflandırma işlemini yaparak kimyasal maddelerin güvenli depolanmasını sağlıyoruz. 

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan rapor, kimyasal maddelerden kaynaklanan kazaların %46’sının uygun olmayan depolama sonucu meydana geldiğini ortaya koymaktadır. “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanan Malzeme Güvenlik Bilgi Formları kimyasal maddelerin içeriği, bileşenleri, toksikolojik, ekolojik, taşımacılık bilgileri, tehlikelerin tanıtımı vb. maddenin yapısına dair detaylı bilgiler içermektedir. Bu bilgilerin analiz edilerek kimyasal madde taşıyan konteynerlerin uygun şekilde sınıflandırılması konteyner depolama işleminin en önemli parçasıdır.  

ADR* Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mevzuatı kapsamında tankların gövdesinin ve donanım elemanlarının hizmete alınmadan önce ve sonrasında 2.5 ya da 5 yılda bir muayenesinin yapılması gerekmektedir. Yasalar çerçevesinde belirlenen depolama standartlarına uymanın yanında isteğe bağlı olarak, tehlike madde taşıyan konteynerleri 2.5 ve 5 yıllık testlere tabi tutuyoruz. Ayrıca konteyner depolama hizmeti kapsamında ekipman kontrolü, değişimi ve onarımı hizmetlerini de vererek konteynerlerin uzun süre güvenli bir şekilde depolanması için gerekli olan koşulları sağlıyoruz. 

* Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 1968’de yürürlüğe konulan Avrupa Antlaşması (ADR), kara yoluyla taşınan tehlikeli kimyasalların paketlenmesi ve işaretlenmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların yapımında kullanılması gereken malzemelerin ve araçların operasyon kapsamının tanımlanması gibi teknik düzenlemeleri içermektedir. Antlaşma, tehlikeli kimyasal maddelerin çevre sağlığının ve güvenliğinin korunarak taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu açıdan tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmaların, operasyonlarını ADR kurallarına uygun olarak yürütmesi önem taşımaktadır.